در حال بارگذاری ...

محمد حمزه زاده؛ نویسنده، مدیر عامل انتشارات سوره مهر و رئیس سازمان توسعه سینمایی سوره:

اتحادیه امت واحده جمعی فرهیخته و هنرمندند که به انسانیت و عشق تعلق دارند و رها از هر وابستگی دلبسته خدمت به مستضعفان خاک و مظلومان جهان اند
نظرات کاربران