در حال بارگذاری ...

دکتر حبیب احمدزاده؛ رمان نویس، مستندساز، فیلمنامه نویس و محقق:

بنده چند سالی هست امت واحده را می شناسم و ضمن تایید فعالیت¬های خیریه ای این اتحادیه به نظرم در حرکت های بشردوستانه و کمک به انسان¬ها باید به نیازشان توجه کرد نه شناسنامه و ملیت شان.
نظرات کاربران