در حال بارگذاری ...

 

محمد حسین قدمی؛ پیشکسوت ادبیات دفاع مقدس و خالق «شب خاطره حوزه هنری»:

درود بر بروبچه های  امت واحده که درنفس هاشان خدا جریان داشته، در روزگار قحطی وجدان همچنان پرانرژی بر راه ناتمام شهیدان پای می فشرند . یادسفرهای برادری  بخیر...
توفیقتان روزافرون باد.
تازمین درگردش و تا آسمان درگردش است، یاد یاران سفر در قلب ما آرامش است.
نظرات کاربران